Obecně

Pohřešovaných dětí v ČR přibývá – Národní výstražný systém by měl pomoci

Za posledních sedm let vzrostl počet ztracených dětí až o tři tisíce a toto číslo se stále zvyšuje. I když více jak dvě třetiny z tohoto počtu tvoří útěky dětí z dětských domovů, je stále velké množství i těch, které se prostě jednoho dne domů nevrátí, třeba z dětského hřiště, a k útěku neměly žádný důvod.

{snippet ad1}Podle dostupných údajů se většina dětí, přes devadesát procent, najde. Ale číslo těch, které se vypátrat nepodařilo, stále vzrůstá. Pokud bychom zabrousili do statistik, v roce 2007 policie pátrala po 8 696 pohřešovaných, o 579 více než v roce 2006. Po některých dětech se pátrá pouhé dny, po jiných i roky, mnohdy bezvýsledně. Také stoupá počet případů, kdy jedním z únosců je sám rodič. Takové případy se vyskytují hlavně po rozvodu, kdy se jeden z rodičů nehodlá smířit s faktem, že si dítě bude vlastně jen „půjčovat“ na určité dny apod. Výjimkou nejsou ani případy dětí unesených do ciziny, opět jedním z rodičů. Pátrání je zde ztěžováno administrací a také přístupem a zákony jednotlivých zemí.

{snippet ad1}Nadace Naše dítě v čele s paní Zuzanou Baudyšovou se snaží o vznik Národního výstražného systému, který by pomohl v pátrání právě po ztracených a pohřešovaných dětech. Tato Nadace Naše dítě vznikla v roce 1993, jejím posláním a cílem je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem. Snaží se pomáhat formou přímé finanční podpory, osvětovou činností (vydávání publikací a letáků, pořádání kampaní), ale rovněž i prosazováním legislativních změn směřujících k zlepšení systému ochrany dětí.

V dubnu proběhlo setkání paní Baudyšové s ministrem vnitra Ivanem Langerem, rovněž za přítomnosti zástupců Evropské federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti se sídlem v Bruselu (Missing Children Europe). Ředitelka nadace Zuzana Baudyšová je zároveň i členkou představenstva této významné bruselské organizace Missing Children Europe.

Missing Children Europe (MCE) sdružuje 24 evropských neziskových organizací a jejím cílem je ve všech státech Evropské unie zavést tři projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti dětí.

Základem této organizace je:
1. Zavedení národních výstražných systémů pro náhlé případy pohřešovaných dětí a jejich propojení v jednotlivých zemích. Cílem je zrychlení a zvýšení efektivity dohledání pohřešovaných dětí. Dětský dopravní systém spolehlivě funguje ve Francii, Nizozemí a v Řecku.
2. Vznik národních center, která budou zajišťovat provoz horké linky pro pohřešované děti, děti na útěku a jejich rodiny, pod číslem 116 000 platným v celé Evropě. Číslo již funguje v pěti státech EU, další tři země se připojují v květnu 2009.
3. Zapojení ČR do tzv. finanční koalice, která by měla propojit bankovní sektor, poskytovatele internetových služeb a další složky. Úzká spolupráce má pomoci při dohledání osob, které uskutečňují online platby za dětskou pornografii a zároveň sloužit ke zjištění a dopadení příjemce plateb za nelegální materiály.

Jak by celý systém fungoval?

Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech bude sdružovat policejní složky, média, mobilní operátory a s jejich pomocí bude informovat veřejnost o naléhavém případu unášeného, pohřešovaného dítěte, které je ohroženo na životě a zdraví. Tato rychlá, včasná a široká spolupráce může zvýšit pravděpodobnost záchrany pohřešovaného či unášeného dítěte.

Ve zkratce by se tedy jednalo o jednoduchou SMS nebo MMS zprávu, která by přišla všem lidem v okruhu tří až pěti kilometrů od místa, kde dojde ke ztracení dítěte. Tyto zprávy by zasílalo ministerstvo vnitra po dohodě s operátory telefonních sítí. Před SMS nebo MMS by došlo ještě k zasílání e-mailových zpráv s popisem ztracených dětí, které by dostaly k dispozici všechna média. Postupně se snad mohou objevit tato sdělení i na jiných informačních místech, cedulích atd.

unesene_deti2.jpg

Paní Zuzana Baudyšová vidí zřízení tohoto výstražného systému jako nutné a naléhavé. Projekt byl ministerstvem vnitra upraven pro podmínky ČR a pod názvem Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech měl být spuštěn 25. května 2009. Na přelomu května a června pak měly být spuštěny webové stránky věnující se této problematice. I když se ministerstvo vnitra k této věci postavilo kladně, obstrukcemi mu ve zřízení a spuštění brání Úřad na ochranu osobních údajů. Podle dostupných informací tento úřad tvrdí, že dávat osobní údaje operátorům, kteří by je rozesílali formou SMS, je nezákonné.

Podle Zuzany Baudyšové má jedno zachráněné dítě daleko vyšší hodnotu, než je ochrana osobních dat. (MF dnes)
Ministerstvo vnitra nyní čeká dlouhé vyjednávání s Úřadem na ochranu osobních údajů, aby zasílání zpráv o pohřešovaných dětech na území ČR mohlo začít fungovat co nejdříve. K tomu se mu ale musí podařit přesvědčit Úřad na ochranu osobních údajů, aby povolil zasílání SMS s údaji o pohřešovaném dítěti. Jednalo by se o údaje dětí do patnácti let, starší do osmnácti let pouze s povolením jejich rodičů nebo v případech, kdy dítě užívá životně důležité léky nebo se jedná o únos, trestný čin apod.

Zástupci Missing Children Europe se zároveň pozastavili nad skutečností, že ČR, která předsedá Evropské unii a za jeden z hlavních bodů svého předsednictví si stanovila ochranu dětí, ještě neratifikovala druhý opční protokol Úmluvy o právech dítěte a stejně tak nepodepsala tzv. Lanzarotskou dohodu, zaměřenou na ochranu dětí před sexuálním komerčním zneužíváním.

„První minuty a hodiny po únosu jsou nejdůležitější, často rozhodující o osudu ohroženého dítěte, které se nemůže únosci samo bránit. V případě pohřešování se velmi často jedná o skutečně malé děti, které neznají cestu domů, mohou být zraněné a bez pomoci dospělého se neobejdou, řekla Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě.

Zdroj: S využitím tiskové zprávy Nadace Naše dítě – Evropské projekty Missing Children Europe v ČR.

Previous ArticleNext Article