Novodobé hry pro mládež i dospělé

S potěšením si všímám, že éra fascinace počítačem už pomíjí a tato technická vymoženost se stává normálním spotřebním zbožím, které …

Co znamená „Fair Trade“?

Termín „Fair Trade“ není u nás mezi lidmi příliš rozšířený a jen málokdo by věděl, co se za ním skrývá. …

Pracovní smlouva

Po nástupu do nového zaměstnání nás čeká důležitý úkon a to uzavření pracovní smlouvy. Při jejím uzavíraní je nutné dbát …

Myslet na přírodu

Ať chceme nebo nechceme, patříme, my lidé, vlastně také k přírodě. Naše civilizace nás však někdy klame a my se …

Jak je to s dobrovolnictvím?

Kořeny dobrovolnictví sahají do časů vzniku křesťanství, které šíří pomoc bližnímu. Dobrovolnictví už ale dávno není pouze záležitostí církve. Na …