Výchova dětí

Nový velký lexikon pro děti – Technika

Máte doma malého rozumbradu, technika nebo dokonce vědce? Čelíte občas otázkám typu „A jak vlastně funguje mikrovlnka?“, „Z čeho se skládá mikroskop?“, „Jak ještě se dá využít ultrazvuk?“, ale nevíte hned, jak na ně odpovědět? Nemusíte rovnou běžet do knihovny hledat  encyklopedii, abyste mohli takovéto otázky detailně zodpovědět. Kupte mu jeho vlastní encyklopedii.

{snippet ad3} Další povedená populárně vědecká publikace z nakladatelství Grada vysvětluje dětem zajímavým a přehledným způsobem, jak fungují a jakou mají historii věci, jež nás obklopují. Mikrovlnná trouba, letadlo, turbína, vesmírné rakety, internet, knihtisk nebo třeba horská dráha či hromosvod. V knize je vysvětleno asi 63 hesel uspořádaných podle abecedy. Každé z hesel vysvětluje základní fakta o dané skutečnosti či věci, zároveň podává i historický přehled objevu a jeho využívání. Výklad je často doplněn o různé zajímavosti.
Internet (citace z knihy)
Zrození internetu
Internet je největší počítačová síť světa. Přesněji řečeno, sestává z mnoha samostatných počítačových sítí, které jsou navzájem propojeny po celém světě. Momentálně se jedná o zhruba 150 milionů přímo připojených počítačů ve více než 30 000 počítačových sítích. V současnosti má možnost využívat internet kolem 600 milionů lidí. Denně přibývají noví uživatelé. Přestože je dnes internet přístupný pro každého, původně byl vynalezen pro vojenské účely. Základní myšlenka internetu vznikla v 60. letech. V této době, za takzvané studené války, panoval obzvláště velký strach z ozbrojeného konfliktu mezi USA a tehdejším SSSR. V USA přemýšleli, jak by v případě války mohla různá vládní místa stále zůstat ve spojení. Tak se přišlo na myšlenku vytvořit počítačovou síť. Neměl to být žádný velký centrální počítač, který by mohl být při útoku zničen, ale mnoho malých počítačů, navzájem různě propojených.
Věděli jste…
… co je počítačový virus? Počítačové viry jsou speciální programy psané takzvanými „hackery“. Když se vir zahnízdí v počítači, dokáže hacker vyslídit informace, které jsou v počítači uložené. Většinou se tak stane nepozorovaně. Virus dokáže zničit všechna data tím, že je jednoduše smaže z pevného disku. Virové programy se nejčastěji posílají jako přílohy e-mailů. Virus se na počítači zaktivizuje, když otevřeme přílohu. Proto byste nikdy neměli otevírat e-maily, pokud neznáte odesílatele. Je také dobré pro ochranu počítače používat antivirové programy nebo „firewall“. Antivirové programy odhalí e-maily s podezřelým obsahem a varují uživatele před hrozícím nebezpečím viru. Firewall navíc dokáže ubránit počítač před útokem hackera. Firewally jsou používány především v podnikání k ochraně počítačových sítí před nepovolanými vetřelci a k zabránění škod, jako je zničení dat.

Některé informace v knize jsou maličko zastaralé nebo nepřesné (např. „Kdo se chce připojit k internetu, potřebuje počítač, modem a telefonní přípojku.“), ale to je dáno zejména tím, že kniha vyšla v německém originále již v roce 2005. Jde však jen o drobnosti zejména u věcí, jejichž vývoj jde soustavně rychle kupředu. Chtěla bych upozornit na úspěšný překlad Daniely Vrbové, které se povedlo originální text přeložit opravdu dobře. V knize není použito příliš odborných slov, jež by děti mátly, informace jsou podány srozumitelně a jasně, aby malí či mladí čtenáři získali o dané věci či vynálezu základní informace a přitom nebyli zahlceni.

Jako v každé správné encyklopedii i zde na konci naleznete přehledný rejstřík termínů.

Kniha pro malé zvědavce či budoucí vědce a vynálezce je doplněna množstvím fotografií, nákresů a schémat, jež obohacují a zatraktivňují text. Podle mého názoru by mohla být velmi dobře používána mimo jiné při přípravě školních referátů a rozhodně by neměla chybět v knihovně každého správného kluka nebo holky, které zajímá, jak věci fungují.

 
Knihu Nový velký lexikon pro děti   – Technika vydalo nakladatelství Grada

 

Previous ArticleNext Article