Chovatelství

Kde se chová hmyz?

Tak jako rybičky mají své akvárium a plazi terárium, můžou mít i jakékoliv druhy hmyzu své insektárium. Dneska se podíváme na to, jak se dá takové insektárium vyrobit, jaké k tomu musíte mít podmínky a který hmyz by byl pro pozorování nejvhodnější.

Nejoblíbenější jsou samozřejmě motýli, kteří se sbírají nejdříve jako housenky a pak se sleduje jejich životní cyklus od zakuklení až po první výlet motýla. Hmyz je možné chovat buď jako potravu pro plazy nebo jako pomůcku při tvorbě nějaké odborné práce o životě určitého druhu hmyzu. Velice populární jsou například cvrčci, sarančata, mouchy, nebo kudlanky a strašilky. V tomto článku se zaměřím na chov motýlů.

Předtím, než se vydáme na sběr housenek, je velice důležité vědět, čím se který druh živí a jaké potřebuje podmínky k životu, proto je lepší, když předem víme, jaký druh chceme najít a jak vypadá.
{snippet ad1}
Svlékání a zakuklení jsou pojmy, které se vztahují k určitým údobím života hmyzu. Všechen hmyz se rodí z vajíčka. U některých skupin hmyzu se líhne larva, která je zcela nepodobná dospělému hmyzu, tak je tomu u motýlů, brouků nebo much. Během vývoje se několikrát svléká, to znamená, že její pevná pokožka, která brání růstu, praskne. Larva z ní vyleze a než její nová pokožka ztuhne, rychle roste. V posledním vývojovém stadiu dojde k zakuklení larvy. Larvy různých skupin hmyzu mají svá pojmenování – například housenky u motýlů, ponravy u chroustů, drátovci u kovaříků. U vážek, jepic, cvrčků, sarančat a dalších se vylíhne larva podobná dospělci – nymfa, ta roste, několikrát se svléká a postupně se jí vyvíjejí některé orgány, například křídla nebo kladélko. Při posledním svlékání vylézá z pokožky zcela vyvinutý jedinec.

Ale zpět k housenkám a jejich ubytování. Živnou rostlinu, kterou se housenky živí, dejte do skleničky s vodou a hrdlo utěsněte vatou nebo papírem tak, aby vám tam housenka nespadla. Zároveň je třeba připravit vše, co housenka potřebuje k zakuklení. Pro housenky denních motýlů zapíchejte do insektária několik větviček a postavte kousek kůry. Některé housenky se zakuklují na spodní části rostliny, kterou žerou, většina zavěsí své kukly na větvičky nebo na kůru či kámen. Housenky některých nočních motýlů se dobře zakuklí v mechu, ve kterém vytvoří hedvábný kokon. Většina nočních motýlů má své kukly v zemi, blízko pod povrchem. Použijte rašelinu nebo jemnou květinářovou zem, nikdy neberte normální zahradní půdu, je v ní příliš mnoho ostrých částic. Více do insektária nepotřebuje. Samozřejmě mimo optimální teploty a potřeby světla, které jsou pro každý druh individuální. Proto je lepší si tyto údaje přečíst u každého druhu v literatuře. Informujte se zároveň i o přesném druhu potravy. Nyní vám už nezbývá než pěkně zásobovat housenky čerstvou stravou a pozorovat je. Jestliže za několik dní zjistíte, že se některé přestaly pohybovat, nežerou a tloustnou za hlavou, znamená to, že se připravují na svlékání pokožky. Při trpělivém pozorování se vám může poštěstit, že uvidíte, jak stará pokožka na zádech praskne a housenky vylézá ven. Nová pokožka brzy ztvrdne a housenka začne zase žrát. Během svlékání housenky nechte o samotě, nesahejte na ně, nehýbejte s nimi, mohli byste je poškodit. Během života se housenky svlékají několikrát. Po několika dnech spatříte, že rychle lezou po insektáriu, nežerou, některé mění barvu. To znamená, že hledají vhodné místo k zakuklení.

Co s kuklami? Nechte je v klidu a čekejte. Pokud se housenka zakuklila nejdéle na začátku léta, dočkáte se vylíhnutí motýla obvykle ještě v tomto roce. Jinak uložte insektárium do chladné místnosti, kůlny nebo zahradního altánu, příležitostně vnitřek vlhčete a čekejte do jara. Když budete pravidelně insektárium kontrolovat, uvidíte, jak se motýl líhne.

Previous ArticleNext Article