Do důchodu v 65-ti letech?

Vláda minulý týden schválila změnu v zákonu o důchodovém pojištění. Jedná se o první část důchodové reformy, která nás čeká …

Dědění ze závěti

Dědění ze závěti je jedna z možností, jak nabýt dědictví po smrti zůstavitele. Závěť sepisujeme pro případ smrti, pokud chceme …

Sociální služby v roce 2008

Sociální služby představují důležitou součást sociální politiky každého státu. Jsou určeny lidem v nepříznivé sociální situaci, kterou se jim snaží …

Dědictví a dědění ze zákona

Dědictví je někdy velmi složitá věc. Člověk se ještě vyrovnává se smrtí někoho blízkého a už se na něj valí …

Změny v nemocenském pojištění v roce 2008

Prvním lednovým dnem nabyl účinnosti nový zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, který se mimo jiné týká také nemocenského pojištění a …

Podmínky osvojení dítěte

Osvojení, jiným slovem adopce, je právnický pojem, v jehož důsledku vzniká mezi osvojitelem a dítětem poměr jako mezi rodičem a …

Rodičovská zodpovědnost

Rodiče jsou za své děti zodpovědní. To ví kdekdo. V čem ale konkrétně spočívá rodičovská zodpovědnost podle výkladu zákona? Zjednodušeně …

Praktický průvodce zdravotnictvím od 1. ledna 2008

Od 1. ledna 2008 nás čekají velké změny ve zdravotnictví. Informace v médiích jsou většinou kusé a někdy dost nesrozumitelné. …