Praktický průvodce zdravotnictvím od 1. ledna 2008

Od 1. ledna 2008 nás čekají velké změny ve zdravotnictví. Informace v médiích jsou většinou kusé a někdy dost nesrozumitelné. …

Zdravotní pojištění

Zdravotním pojištěním se hradí náklady zdravotní péče jakými jsou nezbytné lékařské úkony, léky a zdravotnický materiál. Nesouvisí, jak se někdy …

Dávky státní sociální podpory v roce 2008

Nový rok je letos ve znamení velkých sociálních reforem, změn a zdražování. Novinek se dočká také státní sociální podpora, která …