Finance

Dávky státní sociální podpory v roce 2008

Nový rok je letos ve znamení velkých sociálních reforem, změn a zdražování. Novinek se dočká také státní sociální podpora, která je součástí sociálního zabezpečení. Vyplácení dávek státní sociální podpory je postaveno na principu solidarity a je hrazeno ze státního rozpočtu. Jedná se o testované a netestované příspěvky, přičemž první jsou závislé na výši příjmu jedince nebo rodiny a druhé ne.

{snippet ad5}Státní sociální podpora představuje jeden z důležitých pilířů sociální politiky. Měl by pomáhat především rodinám v období výchovy dětí, které je náročnější na finance. Součástí je také pohřebné a dávky pěstounské péče. Pro lepší orientaci vás nyní seznámíme se základními požadavky na čerpání jednotlivých dávek.

Pro přehlednost uvádím nejdříve příklady částek životního minima u různých typů domácností, platné od 1. ledna 2008. Částky jsou rozhodující pro výpočet nároku na testované dávky státní sociální podpory.

jednotlivec 3 126 Kč/měsíc

2 dospělí v domácnosti 5 480 Kč/měsíčně

1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let 4 480 Kč/měsíčně

2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let 7 080 Kč/měsíčně

2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let 9 690 Kč/měsíčně

2 dospělí, 3 děti ve věku 5,8 a16 let 11 290 Kč/měsíčně

Přídavek na dítě

Přídavek je určen dětem do 26 let, které žijí v rodině s příjmem nižším než je 2,4 násobek životního minima rodiny. Při posuzování se bere v úvahu příjem za předchozí kalendářní rok.

Přídavek se vyplácí ve třech výších podle věku dítěte:

do 6 let 500 Kč/ měsíc

6 – 15 let 610 Kč/ měsíc

15 – 26 let 700 Kč/ měsíc

Sociální příplatek

Příspěvek náleží rodiči, který se stará o dítě, pokud příjem rodiny nepřevyšuje 2,0 násobek životního minima. Pro výpočet se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí. Sociální příplatky se zvyšují v případě zdravotně postižených dětí.

Příklad:
Úplná rodina s jedním dítětem do 6-ti let věku má nárok na sociální příplatek, jestliže hranice čistého příjmu v Kč měsíčně nepřekročí 14 160 Kč.

V případě dvou dětí v rodině ve věku 5 a 8 let je hranice čistého příjmu rodiny 18 080 Kč.

V rodině se třemi dětmi ve věku 5,8 a 12 let je nutná hranice čistého příjmu rodiny 22 000 Kč.

Pro rodinu se čtyřmi dětmi ve věku 5,8,12 a 16 let je hranice čistého příjmu rodiny 26 500 Kč.

Příspěvek na bydlení

Nárok na příspěvek má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě trvale hlášen, jestliže 30 % (v Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí jeho nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (35%) je nižších než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

Normativní náklady na bydlení znamenají průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů v domácnosti. Výše příspěvku je poté rozdíl mezi těmito normativními náklady a příjmem osoby a koeficientem 0,3 (0,35).

Rodičovský příspěvek

O rodičovském příspěvku jsme se již podrobně zmiňovali v samostatném článku, který naleznete pod rubrikou „Finance a právo“.

Příspěvek na školní pomůcky – zrušen!

Příspěvek na školní pomůcky byl od 1. ledna 2008 zrušen. Zpětně o něj mohou zažádat rodiče dětí, které započaly povinnou školní docházku v roce 2007. Zažádat se musí do konce června 2008.

Dávky pěstounské péče

Dávky pěstounské péče jsou velmi specifické. Pěstounská péče patří do institutu náhradní rodinné výchovy.

Existují zde dávky:

– Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

– Odměna pěstouna

– Odměna pěstouna ve zvláštních případech

– Příspěvek při převzetí dítěte

– Příspěvek na nákup motorového vozidla

Porodné

Jedná se o jednorázovou dávku pro ženu, která dítě porodila. Pokud by žena zemřela, má nárok otec, popř. osoba, která převzala dítě do jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Výše porodného je nově 13.000 Kč na každé narozené dítě.

Pohřebné

Pohřebné náleží jako jednorázová částka osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte, pokud měla zemřelá osoba trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je pevná částka 5.000 Kč.

Previous ArticleNext Article